Dobra teraźniejszość wynagradza przeszłość.
(bł. Marcelina Darowska)


W dzisiejszym świecie nie dość nie być złym - trzeba być dobrym, aby zło wywrócić.
(bł. Marcelina Darowska)


Bądźcie proste, jasne i wierne,
i niezachwiane w prawdzie i w zasadach, a wszystko wam się na dobre będzie obracać.
(bł. Marcelina Darowska)


Nie poddawaj się smutkowi,
bo ten wyziębia serca nasze.
(bł. Marcelina Darowska)

na wycieczkach :-)

 • III G w Krakowie 2013
  17 czerwca 2013 r. o godzinie 10:00 wraz z s.Wirginią i s.Karoliną w...
 • II LO nad morzem 2013
  Dnia 16 czerwca o godzinie 23:00 klasa II LO wyjechała pociągiem z S...
 • W Teatrze Polskim
  W czwartek 14 marca wszystkie klasy gimnazjum wybrały się do Warszaw...
zobacz całą listę >>

i w szkole ...

 • Bal Zimowy 2014
  Tegoroczny sezon balowy zakończył się Balem Zimowym. Odbył si...
 • Studniówka 2014
  Dokładnie 100 dni przed maturą odbyła się Studniówka! (zdję...
 • Wigilia szkolna 2012
  Grudzień powoli dobiegał końca i nadszedł czas na kolejną, niezap...
zobacz całą listę >>

Aktualności

 • Fundusze europejskie


  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie” jest realizowany w ramach RPO WM 2014-2020 Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA 10.01.01-14-3855/15-00 z dnia 22 grudnia 2016r. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Celem głównym projektu jest Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych wraz z rozwijaniem kompetencji informatycznych

  Termin realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 28.02.2019 r.

   

  Rozwój rynku pracy stawia nowe zadania przed absolwentami szkół z, a co za tym idzie wzrastają wymagania wobec kształcenia kluczowego edukacyjnego. Dzięki interwencji funduszowej nastąpi zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów młodych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami. W związku z powyższym chcemy aby dzięki autorskiej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Opierając zajęcia na „eksperymencie” zachęcimy uczniów aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny.

   

  Całkowita wartość projektu: 600.000 PLN

  Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 570.000 PLN

   

  PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA