Bóg jest z tobą nie tylko wtedy, kiedy Go czujesz, ale jest zawsze.
(bł. Marcelina Darowska)Praca nie ma być celem życia, ale drogą do celu... środkiem zbawienia.
(bł. Marcelina Darowska)


Wielki Bóg, Nieogarniony w Majestacie, Nieobjęty w Chwale - ukochał nas, stworzył do miłości i powołuje do Miłości.
(bł. Marcelina Darowska)


Bóg nie zawiedzie, ale koniecznie da wszystko - i tyle, i tak - co, ile i jak potrzeba, tylko ufajmy Mu zupełnie.
(bł. Marcelina Darowska)

w obrazach

Duchowość

 • Rekolekcje wielkanocne 2012
  Tuż po Świętach Wielkiej Nocy odbyły się długo oczekiwane rekole...
 • RCS w Krakowie
  W dniach 25-28 stycznia wspólnota Ruchu Czystych Serc działająca w...
 • Pielgrzymkowy szlak
  S. Bogna, Monika Dudzińska i Gabrysia Halczak z klasy IIg wzięły u...
zobacz całą listę >>

Program wychowawczy

W Prywatnym Gimnazjum i Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie podejmujemy pracę wychowawczą w duchu, jaki pozostawiła siostrom założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, bł. Marcelina Darowska. Stworzyła ona nowatorski system wychowawczy, który do dziś funkcjonuje w szkołach Zgromadzenia. 


System ów opiera się na czterech zasadach:


1)      nauczyć dzieci żyć Bogiem

2)      nauczyć, żeby były dobrymi Polakami

3)      nauczyć, żeby kochały obowiązek

4)      nauczyć dzieci myśleć

 

Pierwsza zasada wyrastała z przekonania, iż Bóg jest wszystkim – przez wszystko idzie się do Boga (bł. M. Darowska). Bł. Marcelina Darowska uważała, że Bóg jest nadrzędnym celem w życiu człowieka, który powinien scalać i ukierunkowywać całe jego życie i postępowanie. Natomiast wychowawca winien towarzyszyć podopiecznemu w jego osobistym odkrywaniu Boga jako Ojca i Stwórcy.


Druga zasada w ustach Marceliny Darowskiej brzmi: Bóg nas stworzył Polakami. Dzieci zrozumieć powinny, jakie obowiązki to na nie wkłada. W myśl tej zasady naszej założycielki, staramy się rozbudzać w naszych wychowankach świadomość własnej narodowości i poczucie odpowiedzialności za własną Ojczyzną i solidarności z rodakami. Narodowość, język i zwyczaje to narzędzia do spełnienia Woli Bożej, wyznaczonej nam przez Boga.


Trzecia zasada Marceliny Darowskiej podejmuje problem poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Każdy stan ma swoje obowiązki, które należy poznać i wypełnić. Uczyć dzieci rzetelności, sumienności, samodyscypliny i uczciwości: to niesłychanie ważne i trudne zadanie jakie mają do wypełnienia wychowawcy.


Czwarta zasada tylko z pozoru brzmi banalnie. W pierwszym rzędzie chodzi o umiejętność uczenia się - nie tyle pamięciowego opanowania materiału, co umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia.  Zasada to dotyka również fundamentalnych kwestii takich jak: podejmowanie wyborów czy wygłaszanie przemyślanych sądów. Pośrednio chodzi także o kształtowanie sumienia, poszerzanie horyzontów myślowych oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.


System wychowawczy bł. Marceliny Darowskiej w głównej mierze dotyczy dziewcząt i kobiet, które, według Matki Darowskiej, mają zasadniczy wpływ na kształt rodziny, społeczeństwa, a w konsekwencji całego narodu. „Niewiast mądrych i mężnych świat dziś potrzebuje – takie mu wychować – wolą Boga przedwiecznego – zadaniem Zgromadzenia naszego”, pisała założycielka sióstr niepokalanek.


Dlatego też, mimo iż system wychowawczy Matki Darowskiej wyrósł z potrzeb narodu polskiego w trudnych czasach zaborów, to główne jego zręby pozostają aktualne również dziś. 


To wielkie i piękne zadanie formowania polskich dziewcząt realizujemy na różne sposoby. W naszej pracy towarzyszą nam osoby indywidualne, jak i fundacje pracujące na rzecz rodziny, kobiety, promujące życie w czystości, wiedzę na temat budowania relacji w rodzinie, relacji damsko-męskich. Pomagali nam już: Fundacja Ster na Miłość, Kasia Marcinkowska, s. Deodata Stasiak

Aktualności

 • Fundusze europejskie
  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia...
 • NIEPODLEGŁA - zapraszamy do konkursu!
  Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości serdecznie zapraszamy ...
 • Wywiadówka
  W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, zapraszamy rodzciów naszych u...
 • She for IT
  Czy pamiętacie Dominikę i Sarę? Wolontariuszki - studentki Politech...
 • Warsztaty SHE for IT
  W dniach 11 - września, w naszej szkole, odbyły się warsztaty ...
zobacz całą listę >>