Trzeba odpowiadać łasce na każdą chwilę, gorliwie, energicznie,
całą dobrą wolą.
(bł. Marcelina Darowska)


Zostaw owoce Bogu o one nie do nas należą. Ty rób ze swej strony,
co możesz.
(bł. Marcelina Darowska)


Trzeba dobro wprowadzać w siebie
i dobro roztaczać.
(bł. Marcelina Darowska)


Aby zło zwyciężyć, ze złem walczyć trzeba, ale nie ze złymi.
(bł. Marcelina Darowska)

Szkoła i okolice

Zdjęcia wybrane