Im więcej czynić będziemy dla drugich w duchu miłości, tym więcej miłości będziemy mieć w sercu.
(bł. Marcelina Darowska)


Weźcie sobie za zasadę, żeby zawsze, we wszystkim, co godziwe
i pożyteczne, nigdy nie odmawiać.
(bł. Marcelina Darowska)
Myśleć człowiekowi zawsze trzeba!
(bł. Marcelina Darowska)Wola władzą najcenniejszą,
bo takim jest człowiek, jaką wola jego.
(bł. Marcelina Darowska)

ciekawe artykuły

 • Bal gimnazjalny 2012
  Dnia 18 lutego, w naszej szkole odbył się długo wyczekiwany bal gim...
 • Bal Jesienny 2011
  Liście lecą z drzew, więc czas na kolejny szkolny bal jesienny.
 • Bal jesienny 2012
  We wtorek 30 października, czyli tuż przed wyjazdem do domu z okazji...
zobacz całą listę >>

Internat drugi

W nowej czę­ści domu, nad San­ktu­a­ri­um Pani Jazłowi­e­c­ki­ej, zna­j­du­je się dwanaście 4-​oso­bo­wy­ch pokoi. 


Mają one naj­wy­ż­szy sta­n­dard spo­śród wszy­st­ki­ch pomi­e­szczeń inte­r­na­c­ki­ch.


Przeznaczamy je dla matu­rzy­stek, a pozo­sta­łe mie­j­sca zaj­mu­ją naj­czę­ściej dzie­wczę­ta z klasy pier­wszej lice­um, choć nie tylko. 


Na każdym piętrze znajduje się świetlica do nauki własnej oraz tzw. suszarnia.
zobacz zdjęcia

Aktualności

 • Fundusze europejskie
  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia...
 • NIEPODLEGŁA - zapraszamy do konkursu!
  Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości serdecznie zapraszamy ...
 • Wywiadówka
  W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, zapraszamy rodzciów naszych u...
 • She for IT
  Czy pamiętacie Dominikę i Sarę? Wolontariuszki - studentki Politech...
 • Warsztaty SHE for IT
  W dniach 11 - września, w naszej szkole, odbyły się warsztaty ...
zobacz całą listę >>