Im więcej czynić będziemy dla drugich w duchu miłości, tym więcej miłości będziemy mieć w sercu.
(bł. Marcelina Darowska)


Weźcie sobie za zasadę, żeby zawsze, we wszystkim, co godziwe
i pożyteczne, nigdy nie odmawiać.
(bł. Marcelina Darowska)
Myśleć człowiekowi zawsze trzeba!
(bł. Marcelina Darowska)Wola władzą najcenniejszą,
bo takim jest człowiek, jaką wola jego.
(bł. Marcelina Darowska)

ciekawe artykuły

 • Dzień Trzeciaka 2012
  Tegoroczny 8 marca był w Szymanowie wyjątkowy: świętowałyśmy wsz...
 • Dni Francuskie 2012
  W trzecim tygodniu marca obchodziłyśmy w szkole Dni Francuskie, któ...
 • Teatr z okazji Konstytucji 3 Maja
  Przedstawienia teatralne niestety nie zdarzają się w Szymanowie czę...
zobacz całą listę >>

Refektarz

Posiłki spożywane są w refe­k­ta­rzu, czyli sto­łó­w­ce szko­l­nej. Jest to zespół czterech pomieszczeń zajmowanych przez poszczególne klasy. 


Z posiłków w szkole mogą korzy­stać zaró­w­no inte­r­ni­st­ki (mie­sz­ka­n­ki inte­r­na­tu), jak i exte­r­ni­st­ki (dzie­wczę­ta docho­dzą­ce lub doje­ż­dża­ją­ce na lek­cje). 


Ucze­n­ni­ce spo­ży­wa­ją czte­ry posi­ł­ki każ­dego dnia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację. 


Posiłki są przygotowywane przez siostry. 


W dni świąteczne i niedziele te z uczennic, które zostają w internacie mają podwieczorek zamiast drugiego śniadania. W czasie posiłków uczennice kolejno obejmują usługę przy stole swojej klasy, a po nich same sprzątają refektarze. 

Zobacz zdjęcia

Aktualności

 • Fundusze europejskie
  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia...
 • NIEPODLEGŁA - zapraszamy do konkursu!
  Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości serdecznie zapraszamy ...
 • Wywiadówka
  W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, zapraszamy rodzciów naszych u...
 • She for IT
  Czy pamiętacie Dominikę i Sarę? Wolontariuszki - studentki Politech...
 • Warsztaty SHE for IT
  W dniach 11 - września, w naszej szkole, odbyły się warsztaty ...
zobacz całą listę >>