Stypendia 2017/2018

Nazwa jednostki udzielającej stypendiumImię i nazwisko ucznia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 Katarzyna Wojciechowska kl. II LO
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych  - najlepsza inwestycja w człowieka
Karolina Talarska I LO Ewa Nowak III G/td>
Stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie małżonków
szefów misji dyplomatycznych w Warszawie (SHOM)
Gabriela Zawadka III G
Zofia Bartosiewicz III G
Sara Buczna II G
Natalia Sobotka II G
Sylwia Brodowska II G
Kinga Sendal II G
Karolina Winczewska II G
Magdalena Pękala I LO
Sylwia Jurek I LO
Julia Pączek I LO
Aleksandra Krajewska I LO
Maja Dobrowolska II LO
Małgorzata Dzięgielewska II
LO Agata Słowińska II LO