Oczami uczennic

 • "Jest inny świat... mój świat"

  Przez całą pierwszą klasę było to dla mnie miejsce, które zajmowało ostatnią pozycję na liście „ulubionych”. Nie lubiłam czytać, uczyć się, siedzieć na studium. Druga klas, to ciągłe życie na walizkach. „Wyjeżdżam. Zabierzcie papiery.”- te słowa słyszeli moi rodzice średnio raz w miesiącu. Trzecia klasa- to już zupełnie inna historia.

 • Wspomnienia najmłodszej absolwentki

  Szymanów- 6 lat mojego życia. Było różnie- rozłąka z domem, brak mamusinych kanapek, pakowanych do szkoły czy jej kopniaka przed ważnym egzaminem. Hektolitry wylanych łez, z powodu kłótni z koleżankami, złej oceny czy zwyczajnego dołka. Lecz teraz, z perspektywy czasu- nie pamiętam tych złych momentów.

 • Szymanów uczy wytrwałości

  Szymanów to takie miejsce, w którym można się schować. Na trzy lata po prostu odciąć się od wszystkiego, co zniekształca percepcję, i zacząć naprawdę myśleć - poznać te tematy, które wydają się nieobecne, problemy, o których się nie mówi. Nauczyć się kontaktować z drugim człowiekiem, utrzymywać kontakt nie tylko w szkole, ale i poza nią - niezależnie od tego, jak daleko od siebie mieszkamy. 

 • Szymanów – dom i drogowskaz
  Liceum w Szymanowie skończyłam 5 lat temu. I było to jedno z ważniejszych dla mnie doświadczeń w życiu. Pobyt w szkole w Szymanowie pokazał mi przede wszystkim, czym jest życie we wspólnocie.

Pory roku...

Rekrutacja do Liceum

Rekrutacja do liceum 

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019


Na przyjęcie kandydatki do szkoły wpływają: 

- rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydatce towarzyszą rodzice (opiekunowie prawni) 

- co najmniej bardzo dobra ocena zachowania

- co najmniej dobre oceny z zajęć edukacyjnych

- dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego (co najmniej 70% punktów z każdego arkusza egzaminacyjnego)


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w sobotę  23 czerwca 2018r,  od godziny 10.00.  W dniu rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka do szkoły pisze test z języka angielskiego (a także języka niemieckiego, jeśli uczyła się tego języka w gimnazjum) oraz z matematyki.

Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej:
- specyfika szkoły, program wychowawczy
- motywacja kandydatki dotycząca wyboru szkoły
- współpraca z rodzicami
- zainteresowania kandydatki


W dniu rozmowy kwalifikacyjnej  sobotę 23 czerwca 2018 r. należy dostarczyć  kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Tego dnia odbędzie się również przymiarka stroju szkolnego. Osoby przyjęte do szkoły są zobowiązane bezpośrednio po przymiarce uiścić zadatek na strój szkolny w wysokości 100 zł.


Najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia do szkoły należy uiścić następujące opłaty: wpisowe do szkoły – 200 zł, Fundusz szkolny – 150 zł, w przypadku internistek również wpisowe do internatu – 200 zł


Wyma­ga­ne doku­me­n­ty:

- poda­nie o przy­ję­cie do szko­ły (pobi­e­rz tutaj)

- 3 fotografie
- kopia świa­de­c­twa z klasy II gimnazjum

- wykaz ocen z I półrocza klasy III gimnazjum

- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
- opinia katechety
- opinia księdza proboszcza o życiu religijnym rodziny
- świadectwo chrztu

- karta zdro­wia (z gimnazjum, do którego uczęszczała kandydatka)

- opinia o ewentualnych dysfunkcjach i problemach zdrowotnych (wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną)


Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć od 29 stycznia do 30 maja 2018r.  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00.


Miesięczne opłaty stałe:

- czesne: 400 zł dla uczennic klasy pierwszej i drugiej

- internat 350 zł

Opłaty należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca.


Istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie.


Rekrutacja do naszego liceum odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Aktualności

 • NIEPODLEGŁA - zapraszamy do konkursu!
  Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "...
 • Wywiadówka
  W najbliższą niedzielę, 15 kwietnia, zapraszamy rodzciów naszych uczennic na wywiadówkę. ...
 • She for IT
  Czy pamiętacie Dominikę i Sarę? Wolontariuszki - studentki Politechniki Warszawskiej, które pop...
 • Warsztaty SHE for IT
  W dniach 11 - września, w naszej szkole, odbyły się warsztaty technologiczne prowadzon...
 • Fundusze europejskie
  Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Gimnazjum Sióstr Niepokala...