Oferta edukacyjna

Prywatne Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie jest katolicką szkołą niepubliczną na prawach placówki publicznej. Łączymy rzetelne nauczanie z wychowaniem w duchu wartości chrześcijańskich.

Stanowimy bezpieczne i przyjazne środowisko dla rozwoju i wzrostu dziewcząt, w którym nikt nie jest anonimowy.

Pobyt w naszej szkole pomaga uczennicom nie tylko dobrze przygotować się do matury, lecz także zrozumieć siebie, poznać swój kraj oraz zyskać wiedzę o świecie, w którym żyjemy.

 INDYWIDUALIZACJA
Charakterystyczną cechą naszej szkoły są niewielkie klasy. Zwiększa to efektywność procesu edukacyjnego i wychowawczego, umożliwiając lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, co przyczynia się do lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju dziewcząt.

 DYSPOZYCYJNOŚĆ NAUCZYCIELI
Zaletą naszej szkoły jest dyspozycyjność nauczycieli oraz możliwość kontaktu z uczniem po godzinach nauki szkolnej.

 DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI
Już od pierwszej klasy jednym z naszych priorytetów jest rozpoznanie zdolności i umiejętności uczennicy. Dbamy o to, by w oparciu o testy poziomujące, każda uczennica trafiła do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności i mogła się rozwijać stosownie do swoich możliwości. Dotyczy to lekcji matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego.

 JĘZYKI OBCE
Wszystkie uczennice uczą się języka angielskiego w zróżnicowanych pod względem zaawansowania grupach w różnym wymiarze godzin. Rozwijają swoje zdolności językowe także na lakcjach języka niemieckiego (kontynuacja po gimnazjum, 2 godziny tygodniowo) oraz języka francuskiego (grupa początkująca i kontynuacyjna, 2 godziny tygodniowo). Dziewczęta mają możliwość konwersacji z native speakerem jezyka angielskiego.

 PROGRAMY STYPENDIALNE
Wiele naszych uczennic korzysta z pomocy stypendialnej oferowanej przez Fundację Małżonków Szefów Misji (SHOM) oraz Prezesa Rady Ministrów.

 NOWE TECHNOLOGIE
Wysoki poziom oraz atrakcyjność naszych lekcji zapewnia nie tylko wykwalifikowan kadra nauczycielska, ale również wykorzystanie sprzętu multimedialnego. Dysponujemy bezprzewodowym systemem prezentacji, a wiele klas jest zaopatrzonych w tablice multimedialne, komputery, projektory oraz ekrany projekcyjne.

 REALIZACJA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM 
Naszym uczennicom zależy na osiągnięciu jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego. W odpowiedzi na to oczekiwanie, już w pierwszym semestrze klasy pierwszej realizujemy materiał przedmiotów podstawowych tak, by od drugiego semestru można było zacząć pracę w ramach tzw. „rozszerzeń”. Olbrzymią zaletą naszej szkoły jest szeroka dowolność w wyborze przedmiotów rozszerzanych. Każda uczennica tworzy kompilację własnych przedmiotów. Z tego powodu nie funkcjonuje u nas podział na tzw. "profile". Uczennicom, które dokonały wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zapewniamy dodatkowe godziny zajęć lekcyjnych oraz możliwość konsultacji i popołudniowych spotkań z nauczycielami. Poniżej prezentujemy najczęściej wybierane połączenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przykładowe formy ich realizacji w naszej szkole:

MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 
(j. polski, historia, WOS, geografia) zwiększona ilość godzin zajęć lekcyjnych z geografii przygotowanie i udział w konkursach prawniczych, historycznych, związanych z UE krajowe i zagraniczne wyjazdy studyjne udział w spotkaniach organizowanych przez instytucje naukowe (UW, IPN, Ośrodek Historyczny Karta)
MODUŁ JĘZYKOWY
(j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) możliwość konwersacji z j. angielskiego z native speakerem współpraca z Fundacją Małżonków Szefów Misji (SHOM) wyjazdy zagraniczne udział w szkolnych eventach kulturalno-językowych (Dni Francuskie, dzień św. Patryka, EDJ). Od roku szkolnego 2019/2020 będzie mozliwość realizowania w zakresie rozszerzonym dwóch języków obcych (j. angielski, j. francuski)
MODUŁ MATEMATYCZNY 
(matematyka, fizyka, chemia) zwiększona ilość godzin lekcyjnych z matematyki wyjazdy laboratoryjne na Politechnikę Warszawską
MODUŁ PRZYRODNICZY 
(biologia, chemia, fizyka, matematyka) zwiększona ilość godzin lekcyjnych z matematyki wyjazdy laboratoryjne na Politechnikę Warszawską
MODUŁ GEOGRAFICZNY 
(geografia, WOS, matematyka) zwiększona ilość godzin lekcyjnych z geografii kursy powtórkowe przed maturą z geografii wycieczki krajoznawcze
 MODUŁ INFORMATYCZNY 
(informatyka, mateamtyka, fizyka)