Opłaty 2021/2022

1. Miesięczna opłatę za szkołę wynosi:  
Czesne 

Standard  550 zł

Standard plus 600 zł

 
Internat 500 zł  

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

2. Nowoprzyjęte uczennice uiszczają jednorazowe wpisowe w wysokości:  
Szkoła  500 zł  
Internat 500 zł  
3. Na początku każdego roku szkolnego wszystkie uczennice dokonują następujących opłat:  
Jednorazowa wpłata za ubezpieczenie NNW 4 50 zł  
4. Uczennice pozostające w internacie na niedzielę i święta zobowiązane są do opłaty w wysokości 20 zł za dobę.