Opłaty 2018/2019

1. Miesięczna opłatę za szkołę wynosi:  
Czesne  400 zł  
Internat 350 zł  

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

2. Nowoprzyjęte uczennice uiszczają jednorazowe wpisowe w wysokości:  
Szkoła  200 zł  
Internat 200 zł  
3. Na początku każdego roku szkolnego wszystkie uczennice dokonują następujących opłat:  
Jednorazowa wpłata na Fundusz Szkolny  150 zł  
Jednorazowa wpłata za ubezpieczenie NNW 4 50 zł  

   

4. Uczennice pozostające w internacie na niedzielę i święta zobowiązane są do opłaty w wysokości 15 zł za dobę.  

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.


Opłaty 2019/2020

1. Miesięczna opłatę za szkołę wynosi:  
Czesne  500 zł  
Internat 350 zł  

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

2. Miesięczna opłatę za szkołę w klasie dwujęzycznej wynosi:  
Czesne  600 zł  
Internat 350 zł  

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

3. Nowoprzyjęte uczennice uiszczają jednorazowe wpisowe w wysokości:  
Szkoła  500 zł  
Internat 500 zł  
4. Na początku każdego roku szkolnego wszystkie uczennice dokonują następujących opłat:  
Jednorazowa wpłata za ubezpieczenie NNW 4 50 zł  

   

5. Uczennice pozostające w internacie na niedzielę i święta zobowiązane są do opłaty w wysokości 15 zł za dobę.