Ventus

Uczennice gimnazjum i liceum mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne oraz instrumentalne podczas prób szkolnego zespołu VENTUS, który wykonuje utwory rockowe z przesłaniem chrześcijańskim. Opiekę nad zespołem sprawuje s. Benedetta. Członkinie zespołu reprezentują szkołę podczas różnych wydarzeń o charakterze promocyjnym, rozrywkowym oraz biorą udział w konkursach muzycznych.

Zajęcia plastyczne

Zajęcia prowadzi Pan Dariusz Miroński, artysta plastyk i absolwent warszawskiej ASP. Pan Dariusz prowadzi zajęcia z rysunku (głównie martwa natura) dla uczennic gimnazjum i liceum chcących rozwijać swoje umiejętności oraz przygotowujących się do egzaminów na ASP.

Konsultacje matematyczne

Dodatkowych konsultacji z matematyki udzielają s. Marta i s. Miriam, nauczycielki tego przedmiotu. Z tej formy pracy korzystają uczennice gimnazjum i liceum. Zajęcia stanowią pomoc w nadrabianiu zaległości, ćwiczeniu umiejętności oraz przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych (zwłaszcza matury).

Konwersacje po angielsku z native speakerem

Z indywidualnych konwersacji w języku angielskim korzystają przede wszystkim uczennice liceum. Prowadzi je s. Loyola, rodowita Angielka, wieloletnia nauczycielka języka angielskiego. Konwersacje dotyczą różnych tematów i stanowią pomoc w przygotowaniu do matury ustnej.

Zajęcia sportowe

Dodatkowe zajęcia sportowe (tzw. SKS) prowadzi nauczyciel WF-u, Pan Hipolit Osiński. Są one prowadzone w dwóch grupach: dla gimnazjum i dla liceum. Podczas zajęć dziewczęta rozwijają swoje umiejętności gry w siatkówkę. Zajęcia przygotowują do udziału w rozgrywkach szkolnych i międzyszkolnych.

Łacina

Zajęcia z łaciny prowadzi s. Donata. Uczestniczą w nich uczennice gimnazjum i liceum, które pragną się rozwijać w tej dziedzinie. Realizowany materiał obejmuje podstawy języka łacińskiego oraz elementy wiedzy o kulturze antycznej.