Lata międzywojenne

Wybu­ch pier­wszej wojny świa­to­wej przy­ni­ó­sł utru­d­ni­e­nia w pracy szkoły. Głó­w­ny budy­nek został zami­e­nio­ny na szpi­tal dla zaka­ź­nie cho­ry­ch na cho­le­rę i tyfus pla­mi­sty, a sio­stry pra­co­wa­ły w nim jako pie­lę­gni­a­r­ki. Po rocznej przerwie, od 1915r. 50 dziewcząt powróciło do szkoły, która, choć jeszcze w wojennych warunkach wznowiła swą dzi­a­ła­l­no­ść. Po odzyskaniu niepodległości i otrzymaniu stosownych pozwoleń swą działalność rozpoczyna gimnazjum  i liceum żeńskie, a w 1927 r. odbyła się pierwsza matura, którą wszystkie uczennice zdały pomyślnie.