Stypendia

2020/2021

Nazwa jednostki udzielającej stypendiumImię i nazwisko ucznia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 Dominika Świeczka kl. III LO
Adrianna Tondera kl. II LO

2019/2020

Nazwa jednostki udzielającej stypendiumImię i nazwisko ucznia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 Julia Pączek  kl. III LO
Stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie małżonków
szefów misji dyplomatycznych w Warszawie (SHOM)