Stypendia 2018/2019

Nazwa jednostki udzielającej stypendiumImię i nazwisko ucznia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 Julia Pączek  kl. II LO
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych  - najlepsza inwestycja w człowieka
Alicja Wróbel  k. III g
Stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie małżonków
szefów misji dyplomatycznych w Warszawie (SHOM)