Stypendia 2018/2019

Nazwa jednostki udzielającej stypendiumImię i nazwisko ucznia
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 Julia Pączek  kl. II LO
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych  - najlepsza inwestycja w człowieka
Alicja Wróbel  k. III g
Stypendium ufundowane przez Stowarzyszenie małżonków
szefów misji dyplomatycznych w Warszawie (SHOM)

 Sara Buczna kl. IIIg
Kinga Sendal kl. IIIg
Karolina Winczewska kl. IIIg
Natalia Sobotka kl. IIIg
Zofia Majcher IIIg
Gabriela Zawadka kl. ILO
Ewa Nowak kl. ILO
Weronika Olak kl. ILO
Karolina Nalbert kl. ILO
Natalia Jurek kl. IILO
Aleksandra Krajewska kl. IILO