KLASA TYLKO DLA DZIEWCZĄT Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM

 

Zawiera pełną ofertę STANDARD wzbogaconą o realizację dodatkowego 3-letniego programu połączonego z udziałem uczennic w comiesięcznych warsztatach, wykładach, spotkaniach prowadzonych przez specjalistów. 

 

Cele programu: 

 Wprowadzenie młodego człowieka na drogę autoformacji i odpowiedzialności za własny rozwój; 

 

 Kształtowanie umiejętności pomocnych w interakcjach międzyludzkich: rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, konwersacji, argumentacji, sztuki motywowania siebie i innych; 

 Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Czy istnieje życiowy kompas?” – spotkania z ludźmi, świadectwa; 

 Kształtowanie postawy służby wobec innych ludzi, społeczności lokalnych, społeczeństwa – ukazywanie różnych obszarów zaangażowań i aktywności; 

  Kształtowanie kompetencji w zakresie korzystania z mediów; 

 Kształtowanie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych; 

 Kształtowanie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy; 

 Kształtowanie umiejętności pomocnych współczesnej kobiecie: zasady savoir vivre, stylizacja ubioru, wizaż, kreowanie wizerunku. Spotkania i warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu przez pierwsze 3 lata nauki w liceum.

Nasze atuty

N

Indywidualizacja

Charakterystyczną cechą naszej szkoły są niewielkie klasy. Zwiększa to efektywność procesu edukacyjnego i wychowawczego, umożliwiając lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, co przyczynia się do lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju uczniów

Dyspozycyjność nauczycieli

Zaletą naszej szkoły jest dyspozycyjność nauczycieli oraz możliwość kontaktu z uczniem po godzinach nauki szkolnej.

Diagnoza umiejętności

Już od pierwszej klasy jednym z naszych priorytetów jest rozpoznanie zdolności i umiejętności uczniów. Dbamy o to, by w oparciu o testy poziomujące, każdy uczeń trafił do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności i mógł się rozwijać stosownie do swoich możliwości - lekcje matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego.

Dbanie o rozwój

Pobyt w naszej szkole pomaga każdemu uczniowi dobrze przygotować się do matury. Dzięki współpracy z rodzicami, indywidualizacji i zaangażowaniu nauczycieli od lat cieszymy się 100 % zdawalnością egzaminu maturalnego, a szkoła utrzymuje się w rankingu najlepszych polskich liceów ogólnokształcących (ranking ‘Perspektyw’).

Nowe technologie

Wysoki poziom oraz atrakcyjność prowadzonych lekcji zapewnia nie tylko wykwalifikowana kadra nauczycielska, ale również wykorzystanie sprzętu multimedialnego. Dysponujemy bezprzewodowym systemem prezentacji, a wiele klas jest zaopatrzonych w tablice multimedialne, komputery, projektory oraz ekrany projekcyjne.

Baza sportowa i rekreacyjna

Intensywna praca i wysiłek intelektualny wymaga mądrego wypoczynku i aktywności fizycznej. Dysponujemy dużą salą sportową i salą ćwiczeń – obie dostępne dla uczniów również poza zajęciami szkolnymi. Wokół zabytkowego budynku szkoły rozciąga się wielohektarowy park, gdzie uczniowie mogą podejmować najróżniejsze aktywności sportowe.

Sieciowanie

Rozwój człowieka nie kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Szkolne przyjaźnie i więzi wymagają dalszego pielęgnowania, by mogły stać się realnym wsparciem w różnych kolejach życia. Temu służą zjazdy wychowanek i wychowanków organizowane dla każdej klasy w kolejne ‘lecia’ matur – 5-lecie, 10- lecie, 15-lecie itd., spotkania z nauczycielami i wychowawcami, utrzymywanie kontaktów poprzez media społecznościowe czy spotkania okolicznościowe. 

Położenie

Szkoła i internat znajdują się w zabytkowym pałacu otoczonym parkiem. To malowniczo położone miejsce ma również bogatą historię. Od ponad 100 lat bliskość Warszawy w sposób szczególny wiąże szkołę i wychowanków z dziejami Polski. Stosunkowo niewielka odległość od stolicy pozwala uczestniczyć uczniom w imprezach kulturalnych, premierach, koncertach, wykładach, wydarzeniach naukowych itp.

Oryginalne tradycje

Dwa razy w roku urządzamy bale: jesienny i karnawałowy. Mikołajki - z zapachem świerku i świątecznego piernika. Wigilia szkolna to najpiękniejszy i najcieplejszy czas w roku szkolnym. Uroczyście obchodzone „imieniny klas” to całodniowe święto klasowe z niespodziankami. Pielęgnujemy teatralne tradycje szkoły – wystawiamy większe i mniejsze sztuki teatralne, również własnego autorstwa i pomysłu. A stroje teatralne mamy bogate i wciąż szyjemy nowe! Studniówki są pełne gracji i szyku.


  ...SZYMANÓW to kultywowane od lat tradycje, pozwalające wejść w nurt historii, która jest tu niemalże dotykalna... 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstało w 1857 roku w Rzymie. Założycielki to Józefa Karska i Marcelina Darowska.