Standard

KLASA KOEDUKACYJNAJĘZYKI OBCE
Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w zróżnicowanych pod względem zaawansowania grupach w różnym wymiarze godzin. Mają również możliwość konwersacji z native speakerem języka angielskiego. W kalsie pierwszej jako drugi językobcy będzie obowiązywał język niemiecki.

PROGRAMY STYPENDIALNE
Nasi uczniowie korzystają z pomocy stypendialnej oferowanej przez Prezesa Rady Ministrów.

REALIZACJA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM
Naszym uczniom zależy na osiągnięciu jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego. W odpowiedzi na to oczekiwanie, już w pierwszym semestrze klasy pierwszej realizujemy materiał przedmiotów podstawowych tak, by od drugiego semestru można było zacząć pracę w ramach tzw. „rozszerzeń”. Olbrzymią zaletą naszej szkoły jest dowolność w wyborze przedmiotów rozszerzanych. Każdy uczeń tworzy kompilację własnych przedmiotów. Z tego powodu nie funkcjonuje u nas podział na tzw. "profile". Uczniom, którzy dokonali wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zapewniamy dodatkowe godziny zajęć lekcyjnych oraz możliwość konsultacji i popołudniowych spotkań z nauczycielami. Poniżej prezentujemy najczęściej wybierane połączenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przykładowe formy ich realizacji w naszej szkole:

MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY - j. polski, historia, WOS, geografia

MODUŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY -  matematyka, fizyka, chemia, biologia 

MODUŁ GEOGRAFICZNY - geografia, WOS, matematyka