Standard plus

  • KLASA TYLKO DLA DZIEWCZĄT
    Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM 

  • Zawiera pełną ofertę STANDARD wzbogaconą o realizację dodatkowego 3-letniego programu połączonego z udziałem uczennic w comiesięcznych warsztatach, wykładach, spotkaniach prowadzonych przez specjalistów.

    Cele programu:
  • poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Wprowadzenie młodego człowieka na drogę autoformacji i odpowiedzialności za własny rozwój;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie umiejętności pomocnych w interakcjach międzyludzkich: rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji, konwersacji, argumentacji, sztuki motywowania siebie i innych;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Szukanie odpowiedzi na pytanie: „Czy istnieje życiowy kompas?” – spotkania z ludźmi, świadectwa;

  • poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie postawy służby wobec innych ludzi, społeczności lokalnych, społeczeństwa – ukazywanie różnych obszarów zaangażowań i aktywności;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie kompetencji w zakresie korzystania z mediów;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie kompetencji w zakresie wystąpień publicznych;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie kompetencji w zakresie zarządzania sobą w czasie, organizacji pracy;

poduszka dziecieca lisc leaf lorena canals Kształtowanie umiejętności pomocnych współczesnej kobiecie: zasady savoir vivre, stylizacja ubioru, wizaż, kreowanie wizerunku.

Spotkania i warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu przez pierwsze 3 lata nauki w liceum.