System bł. M. Darowskiej

W Szymanowie podejmujemy pracę wychowawczą w duchu, jaki pozostawiła siostrom założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, bł. Marcelina Darowska. Stworzyła ona nowatorski system wychowawczy, który do dziś funkcjonuje w szkołach Zgromadzenia. 

System ów opiera się na czterech zasadach:

1) nauczyć dzieci żyć Bogiem
2) nauczyć, żeby były dobrymi Polakami
3) nauczyć, żeby kochały obowiązek
4) nauczyć dzieci myśleć

Pierwsza zasada wyrastała z przekonania, iż Bóg jest wszystkim – przez wszystko idzie się do Boga (bł. M. Darowska). Bł. Marcelina Darowska uważała, że Bóg jest nadrzędnym celem w życiu człowieka, który powinien scalać i ukierunkowywać całe jego życie i postępowanie. Natomiast wychowawca winien towarzyszyć podopiecznemu w jego osobistym odkrywaniu Boga jako Ojca i Stwórcy.

Druga zasada w ustach Marceliny Darowskiej brzmi: Bóg nas stworzył Polakami. Dzieci zrozumieć powinny, jakie obowiązki to na nie wkłada. W myśl tej zasady naszej założycielki, staramy się rozbudzać w naszych wychowankach świadomość własnej narodowości i poczucie odpowiedzialności za własną Ojczyzną, lokalną społeczność i solidarności z rodakami. Narodowość, język i zwyczaje to narzędzia do spełnienia Woli Bożej, wyznaczonej nam przez Boga.

Trzecia zasada Marceliny Darowskiej podejmuje problem poczucia obowiązku i odpowiedzialności. Każdy stan ma swoje obowiązki, które należy poznać i wypełnić. Uczyć dzieci rzetelności, sumienności, samodyscypliny i uczciwości: to niesłychanie ważne i trudne zadanie jakie mają do wypełnienia wychowawcy.

Czwarta zasada tylko z pozoru brzmi banalnie. W pierwszym rzędzie chodzi o umiejętność uczenia się - nie tyle pamięciowego opanowania materiału, co umiejętność logicznego myślenia i kojarzenia.  Zasada to dotyka również fundamentalnych kwestii takich jak: podejmowanie wyborów czy wygłaszanie przemyślanych sądów. Pośrednio chodzi także o kształtowanie sumienia, poszerzanie horyzontów myślowych oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

System wychowawczy bł. Marceliny Darowskiej w głównej mierze dotyczy dziewcząt i kobiet, które, według Matki Darowskiej, mają zasadniczy wpływ na kształt rodziny, społeczeństwa, a w konsekwencji całego narodu. „Niewiast mądrych i mężnych świat dziś potrzebuje – takie mu wychować – wolą Boga przedwiecznego – zadaniem Zgromadzenia naszego”, pisała założycielka sióstr niepokalanek.

Dlatego też, mimo iż system wychowawczy Matki Darowskiej wyrósł z potrzeb narodu polskiego w trudnych czasach zaborów, to główne jego zręby pozostają aktualne również dziś.