Klauzula - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA PRYWATNEGO LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NIEPOKALANEK W SZYMANOWIE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Prywatnego Liceum i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie z siedzibą w 96-516 Szymanów, ul. Szkolna 2, (nr tel.:tel. 46 864 91 11, 46 864 91 10, adres e-mail: ado@szymanow.edu.pl ).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawy - Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Niepokalanek w Warszawie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Prywatne Liceum i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszego Liceum i Gimnazjum  proszeni są o kontakt ze szkołą pod adresem ado@szymanow.edu.pl