Dni otwarte

Dni Otwarte organizujemy dwa razy w ciągu roku szkolnego.

Zazwyczaj odbywają się one w marcu i kwietniu. By umożliwić wszystkim zainteresowanym udział, organizujemy je w soboty w godzinach przedpołudniowych (godz. 10:00 – 13:00).

Plan Dnia Otwartego obejmuje następujące punkty:
- prezentację oferty edukacyjnej oraz omówienie najistotniejszych zasad funkcjonowania szkoły
- omówienie planu dnia i zasad panujących w internacie
- prezentacja systemu wychowawczego realizowanego w szkole
- oprowadzanie po szkole
- udział w lekcjach pokazowych
- program artystyczny
- rozmowy z nauczycielami, uczennicami, rodzicami, absolwentkami

Informacje o kolejnych Dniach Otwartych pojawiają się na początku drugiego semestru roku szkolnego.

Zapraszamy!