Miesięczna opłata za szkołę ( rok szkolny 2024/2025 ):

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Standrad

800 zł

( klasy I - III )

1000 zł

( klasa IV )

Standard plus

900 zł

Internat

800 zł

Nowoprzyjęci uczniowie uiszczają jednorazowe wpisowe do 10 lipca

Szkoła

500 zł

Internat

500 zł

Uczennice pozostające w internacie na niedzielę i święta zobowiązane są
do opłaty w wysokości 60 zł za dobę (rok szkolny 2024/2025 ):

Pobyt w internacie w niedzielę i święta

60 zł

płatne do 10 dnia każdego miesiąca