Miesięczna opłata za szkołę ( rok szkolny 2022/2023 ):

Opłata za szkołę pobierana jest przez 10 miesięcy z wyjątkiem klasy licealnej programowo najwyższej, w której roczne czesne jest rozłożone na 8 miesięcy. Opłaty należy uiszczać z góry do 10. dnia każdego miesiąca.

Standrad

600 zł

( klasy I - III )

750 zł

( klasa IV )

Standard plus

700 zł

Internat

600 zł

Nowoprzyjęci uczniowie uiszczają jednorazowe wpisowe do 10 lipca

Szkoła

500 zł

Internat

500 zł

Na początku każdego roku szkolnego wszyscy uczniowie dokonują następujących opłat (rok szkolny 2022/2023):

Jednorazowa wpłata za ubezpieczenie NNW 4

50 zł

Uczennice pozostające w internacie na niedzielę i święta zobowiązane są
do opłaty w wysokości 25 zł za dobę (rok szkolny 2022/2023 ):

Pobyt w internacie w niedzielę i święta

50 zł

płatne do 10 dnia każdego miesiąca