Dni Otwarte

Dni Otwarte organizujemy dwa razy w ciągu roku szkolnego.

Plan Dnia Otwartego obejmuje następujące punkty: 

- prezentację oferty edukacyjnej oraz omówienie najistotniejszych zasad funkcjonowania szkoły 
- omówienie planu dnia i zasad panujących w internacie 
- prezentacja systemu wychowawczego realizowanego w szkole 
- oprowadzanie po szkole 
- udział w lekcjach pokazowych 
- program artystyczny 
- rozmowy z nauczycielami, uczennicami, rodzicami, absolwentkami

W 2019 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych w następujących terminach:

  • 22 marca 2019r. (piątek). Będzie to zwykły dzień lekcyjny. 

13 kwietnia 2019r. (sobota). Będzie to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Zapraszamy!