Dni Otwarte

Dni Otwarte organizujemy dwa razy w ciągu roku szkolnego.

 

Plan Dnia Otwartego obejmuje następujące punkty: 

- prezentację oferty edukacyjnej oraz omówienie najistotniejszych zasad funkcjonowania szkoły 
- omówienie planu dnia i zasad panujących w internacie 
- prezentacja systemu wychowawczego realizowanego w szkole 
- oprowadzanie po szkole 
- udział w lekcjach pokazowych 
- program artystyczny 
- rozmowy z nauczycielami, uczennicami, rodzicami, absolwentkami

 

W 2019 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych w następujących terminach:

  • 22 marca 2019r. (piątek)
  • 13 kwietnia 2019r. (sobota)
    10:00 - 10:30  prezentacja oferty edukacyjnej oraz zasad internatu
    10:30 - 10:45  przedstawienie systemu wychowawczego  
    10:50 - 11:10  mały poczęstunek i czas na pytania
    11:15 - 12:20  zwiedzanie szkoły i internatu; lekcje otwarte             

Zapraszamy!