JĘZYKI OBCE

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego w zróżnicowanych pod względem zaawansowania grupach od klasy pierwszej. Mają również możliwość korzystania z konwersacji z native speakerem języka angielskiego. W klasie pierwszej jako drugi język obcy obowiązuje język niemiecki.

 

REALIZACJA PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM

Naszym uczniom i nam zależy na osiągnięciu jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego. 

W odpowiedzi na to oczekiwanie już w drugim semetrze klasy pierwszej rozpoczynamy pracę w ramach tzw. „rozszerzeń”. Olbrzymią zaletą naszej szkoły jest możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń tworzy kombinację własnych przedmiotów. Z tego powodu nie funkcjonuje u nas podział na tzw. "profile". Uczniom, którzy dokonali wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zapewniamy dodatkowe godziny zajęć lekcyjnych oraz możliwość konsultacji i popołudniowych spotkań z nauczycielami. Poniżej prezentujemy najczęściej wybierane połączenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przykładowe formy ich realizacji w naszej szkole:

MODUŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY - j. polski, historia, WOS, geografia 

MODUŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY - matematyka, fizyka, chemia, biologia 

MODUŁ GEOGRAFICZNY - geografia, WOS, matematyka

Nasze atuty

N

Indywidualizacja

Charakterystyczną cechą naszej szkoły są niewielkie klasy. Zwiększa to efektywność procesu edukacyjnego i wychowawczego, umożliwiając lepszy kontakt nauczyciela z uczniem, co przyczynia się do lepszego i bardziej harmonijnego rozwoju uczniów

Dyspozycyjność nauczycieli

Zaletą naszej szkoły jest dyspozycyjność nauczycieli oraz możliwość kontaktu z uczniem po godzinach nauki szkolnej.

Diagnoza umiejętności

Już od pierwszej klasy jednym z naszych priorytetów jest rozpoznanie zdolności i umiejętności uczniów. Dbamy o to, by w oparciu o testy poziomujące, każdy uczeń trafił do grupy o odpowiednim poziomie umiejętności i mógł się rozwijać stosownie do swoich możliwości - lekcje matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego.

Dbanie o rozwój

Pobyt w naszej szkole pomaga każdemu uczniowi dobrze przygotować się do matury. Dzięki współpracy z rodzicami, indywidualizacji i zaangażowaniu nauczycieli od lat cieszymy się 100 % zdawalnością egzaminu maturalnego, a szkoła utrzymuje się w rankingu najlepszych polskich liceów ogólnokształcących (ranking ‘Perspektyw’).

Nowe technologie

Wysoki poziom oraz atrakcyjność prowadzonych lekcji zapewnia nie tylko wykwalifikowana kadra nauczycielska, ale również wykorzystanie sprzętu multimedialnego. Dysponujemy bezprzewodowym systemem prezentacji, a wiele klas jest zaopatrzonych w tablice multimedialne, komputery, projektory oraz ekrany projekcyjne.

Baza sportowa i rekreacyjna

Intensywna praca i wysiłek intelektualny wymaga mądrego wypoczynku i aktywności fizycznej. Dysponujemy dużą salą sportową i salą ćwiczeń – obie dostępne dla uczniów również poza zajęciami szkolnymi. Wokół zabytkowego budynku szkoły rozciąga się wielohektarowy park, gdzie uczniowie mogą podejmować najróżniejsze aktywności sportowe.

Sieciowanie

Rozwój człowieka nie kończy się otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Szkolne przyjaźnie i więzi wymagają dalszego pielęgnowania, by mogły stać się realnym wsparciem w różnych kolejach życia. Temu służą zjazdy wychowanek i wychowanków organizowane dla każdej klasy w kolejne ‘lecia’ matur – 5-lecie, 10- lecie, 15-lecie itd., spotkania z nauczycielami i wychowawcami, utrzymywanie kontaktów poprzez media społecznościowe czy spotkania okolicznościowe. 

Położenie

Szkoła i internat znajdują się w zabytkowym pałacu otoczonym parkiem. To malowniczo położone miejsce ma również bogatą historię. Od ponad 100 lat bliskość Warszawy w sposób szczególny wiąże szkołę i wychowanków z dziejami Polski. Stosunkowo niewielka odległość od stolicy pozwala uczestniczyć uczniom w imprezach kulturalnych, premierach, koncertach, wykładach, wydarzeniach naukowych itp.

Oryginalne tradycje

Dwa razy w roku urządzamy bale: jesienny i karnawałowy. Mikołajki - z zapachem świerku i świątecznego piernika. Wigilia szkolna to najpiękniejszy i najcieplejszy czas w roku szkolnym. Uroczyście obchodzone „imieniny klas” to całodniowe święto klasowe z niespodziankami. Pielęgnujemy teatralne tradycje szkoły – wystawiamy większe i mniejsze sztuki teatralne, również własnego autorstwa i pomysłu. A stroje teatralne mamy bogate i wciąż szyjemy nowe! Studniówki są pełne gracji i szyku.