„Bóg nas stworzył Polakami”. Myśl ta stanowiąca jedną z czterech głównych zasad wychowawczych naszej szkoły pociąga za sobą szereg działań, które mają na celu ukształtowanie w naszych uczniach poczucia własnej tożsamości i przynależności do Ojczyzny, postawę szacunku dla jej tradycji, historii i narodowych wartości, a jednocześnie ducha troski i odpowiedzialności za jej dalszy rozwój.

 

Temu zadaniu w sposób szczególny służą lekcje historii i języka polskiego, udział w licznych konkursach o tematyce narodowej, wyjazdy krajoznawcze do różnych zakątków Polski oraz wyjazdy studyjne do muzeów warszawskich i innych miejsc związanych z kulturą polską. Z okazji rocznic narodowych powstają przedstawienia i apele okolicznościowe, konkursy piosenki patriotycznej, zapraszani są ludzie bezpośrednio związani z historią Polski (Powstańcy, Kombatanci itp.).

Szczególnie bliskie więzy łączą społeczność naszej szkoły ze spadkobiercami tradycji 14. Pułku Ułanów Jazłowieckichzwiązanego z historią naszego Zgromadzenia, którzy co roku przyjeżdżają do Szymanowa, aby złożyć meldunek przed Matką Generalną z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP – ich patronki. Wśród harcerzy i żołnierzy, którzy noszą dziś barwy pułku, pojawiła się także Grupa Rekonstrukcyjna, która przybliża młodzieży historię Polski XX wieku.