Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstało w 1857 roku w Rzymie. Jego założycielkami były Józefa Karska i Marcelina Darowska. Zgromadzenie służy Kościołowi i Ojczyźnie przede wszystkim przez dzieło wychowania dzieci i młodzieży.

Placówki edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie:
* liceum ogólnokształcące w Szymanowie
* liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu
* technikum gastronomiczno-hotelarskie oraz szkoła branżowa I stopnia
   w Nowym Sączu
* szkoła podstawowa w Jarosławiu
* przedszkole i szkoła podstawowa w Warszawie na Kabatach
* przedszkole w Łomiankach

* przedszkole w Dursztynie

 

Siostry angażują sie również w prowadzenie rekolekcji, których adresatkami są przede wszystkim dziewczęta i kobiety. Rekolekcje mają na celu rozeznawanie powołania, formowanie i pogłębianie relacji z Bogiem. Siostry włączają się również w organizację rekolekcji w parafiach, z którymi współpracują poprzez pracę katechetyczną. 
Do szczególnych zadań sióstr niepokalanek należy szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny. Siostry sprawują pieczę nad dwoma sanktuariami maryjnymi. W Szymanowie mieści się sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, natomiast w Kościerzynie pielgrzymi oddają cześć Matce Bożej Bolesnej.