Siostry Niepokalanki

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstało w 1857 roku w Rzymie. Jego założycielkami były Józefa Karska i Marcelina Darowska. Zgromadzenie służy Kościołowi i Ojczyźnie przede wszystkim przez dzieło wychowania dzieci i młodzieży.

Placówki edukacyjno-wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie:
* liceum ogólnokształcące w Szymanowie,
* liceum ogólnokształcące w Wałbrzychu,
* technikum gastronomiczno-hotelarskie, szkoła branżowa I stopnia w Nowym Sączu,                                                      
* szkoła podstawowa w Jarosławiu,
* przedszkole i szkoła podstawowa w Warszawie na Kabatach,
* przedszkole w Łomiankach.

Siostry angażują się również w prowadzenie rekolekcji, których adresatkami są przede wszystkim dziewczęta i kobiety. Rekolekcje mają na celu rozeznawanie powołania, formowanie i pogłębianie relacji z Bogiem. Siostry włączają się również w organizację rekolekcji w parafiach, z którymi współpracują poprzez pracę katechetyczną.

Do szczególnych zadań sióstr niepokalanek należy szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny. Siostry sprawują pieczę nad dwoma sanktuariami maryjnymi. W Szymanowie mieści się sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, natomiast w Kościerzynie pielgrzymi oddają cześć Matce Bożej Bolesnej.

Służba Ojczyźnie i szerzenie postaw patriotycznych również należy do zadań apostolskich sióstr niepokalanek. Realizuje się to m. in. poprzez utrzymywanie kontaktów z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, ich rodzinami, członkami wielopokoleniowej Rodziny Jazłowieckiej, kontynuatorami ich tradycji w służbie Ojczyźnie: Pierwszym Batalionem 6 brygady Kawalerii Pancernej im gen. K. Plisowskiego i drużyną harcerską im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.