Akademia Stylu Agnieszki Jelonkiewicz - Wpis facebook

Jestem pod ogromnym wrażeniem Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, pałacu Lubomirskich oraz historii i misji szkoły. Warto to przeczytać 

👉 W 1907 władze zabo­rcze zezwoliły na otwa­r­cie pla­có­w­ki szko­l­no-​wycho­wa­wczej w Kró­le­stwie Polskim. Ziściło się marzenie o szkole nauczającej w języku polskim. Ale nie tylko...

👉 Założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek Marcelina Darowska w czasach zaborów, gdy Polski nie było - myślała na wskroś nowocześnie! Wdrażała ideę o ogromnej roli kobiet w rodzinie, społeczeństwie, kraju. Kobieta jako żona, matka i obywatelka kraju ma wieloraki wpływ na życie rodzinne i społeczne. Niestety ówczesna rola kobiet ograniczała się jedynie do "salonowej edukacji" ułatwiającej znalezienie męża. Zamążpójście było jedynym ratunkiem i celem dla kobiety. Dziewczęta płynnie posługiwały się językiem salonów francuskim, często nie umiały mówić i pisać po polsku. Uczelnie były zamknięte dla dziewcząt. Wyrażanie własnych opinii przez kobiety było niedopuszczalne. Kobiety nie mając wykształcenia nie mogły pracować i być niezależne. Marcelina Darowska uważała, że niska pozycja socjalna kobiety jest „znakiem barbarzyństwa narodu”, a upadek narodu – upadkiem kobiety. Kobieta może być środkiem odnowy kraju. Kiedy będzie myśląca, i to myśląca krytycznie, samodzielna w opinii, mądra i mężna. Gotowa do współodpowiedzialności za wszystko, czego się podejmie. Nie może być ona w żadnym razie pustą, lekkomyślną maskotką mężczyzny, lecz jego towarzyszką i współpracownicą (jak nowocześnie!)

👉 Pałac Kon­sta­n­tego Lubo­mi­r­ski­ego w Szymanowie, gdzie mie­ści się szko­ła, został zaku­pi­o­ny przez ary­sto­kra­t­kę Marię Cie­cha­no­w­ską w imieniu sióstr niepokalanek. Od tamtej pory Siostry Niepokalanki uczą i wychowują dziewczęta. A w 2021 do Szymanowa do szkoły po raz pierwszy wkroczyli chłopcy.

👉 Zawsze marzyłam żebym mogła w szkole uczyć elegancji i dobrych manier. Nieskończoną ilość razy waliłam głową w mur! Tymczasem dzięki siostrom niepokalankom spełniło się moje marzenie. Dołączyłam do grona nauczycieli!!! 😃😃😃 Wiem, że warto marzyć, ale nie wiedziałam że moje marzenie po wielu latach spełni się z takim rozmachem! Uczę w prawdziwym pałacu, w przepięknych wnętrzach, chodzę po wspaniałych korytarzach, jem w zabytkowym refektarzu, odpoczywam na pałacowym tarasie, słucham ptaków w przepięknym ogrodzie... Jestem w raju? Nie, w Szymanowie! ☺️😊🥳

👉 jeszcze kilka zdjęć niezwykłego pałacu i ogrodu 😀 👉 na ostatnim zdjęciu jedna z klas uczennic, które miały ze mną zajęcia 😊 Na zakończenie roku szkolnego specjalnie pozowały do zdjęć bez codziennych fartuszków, w eleganckich strojach 🤩

Skomentuj jako pierwszy(a)

Nasz facebook

Nasze wpisy i informacje publikujemy na Facebooku. Zobacz, polub nasz profil. Śledź to, czym zajmują sie Twoje dzieci. Powiedz o nas innym i polecaj nas! https://www.facebook.com/szymanow/

Youtube

Na naszym youtube znajdziesz kilka firmów przybliżających otoczenie naszej szkoły. Zobacz i polecaj nas swoim znajomym. Pomóżesz w rozwoju Liceum Sióstr Niepokalanek. https://www.youtube.com/Szymanow1908


  ...SZYMANÓW to kultywowane od lat tradycje, pozwalające wejść w nurt historii, która jest tu niemalże dotykalna... 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powstało w 1857 roku w Rzymie. Założycielki to Józefa Karska i Marcelina Darowska.