Nasza misja

Liceum Sióstr Niepokalanek

Zgromadzenie sióstr niepokalanek zostało powołane do życia po to, by odnowić polskie społeczeństwo, a zwłaszcza polską rodzinę. 

Środkiem do realizacji tego celu miało stać się wychowanie dziewcząt. Nie chodzi jednak o wychowanie potulnych pensjonarek czy wzorowych uczennic, lecz kobiet z charakterem. 

Według naszej założycielki, Marceliny Darowskiej, kobieta jako żona, matka i obywatelka kraju ma wieloraki wpływ na życie rodzinne i społeczne. Zatem Marcelina przygotowywała wychowanki do objęcia tych ról.

Kobieta, jest matką przyszłości. „Co matka wszczepi – nie zginie” - mówiła Marcelina Darowska. Lecz, zaraz potem ze smutkiem stwierdzała, że „często matki tak wychowują, że nic nie wszczepiają”.

Rzetelna formacja intelektualna i duchowa jest tym, czego potrzeba kobiecie. Marcelina była przekonana, że niska pozycja socjalna kobiety jest „znakiem barbarzyństwa narodu”, a upadek narodu – upadkiem kobiety.

 Jaka ma więc być ta, w której Darowska widzi środek odnowy kraju? Ma być myśląca, i to myśląca krytycznie, samodzielna w opinii, mądra i mężna, zrównoważona, oddana i silna wiarą w Boga, świadoma swych korzeni narodowych, gotowa do współodpowiedzialności za wszystko, czego się podejmie.  Nie może być ona w żadnym razie pustą, lekkomyślną maskotką mężczyzny, lecz jego towarzyszką i współpracownicą.

To ambitne zadanie  siostry niepokalanki realizują w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i żeńskich szkołach średnich z internatami. Szymanów jest jedną z tych szkół.